český Deutsch English Español Francais Italiano Português slovenský
Měděná pasta proti zadírání ve spreji – NEOLUBE® METAL 1100 – iBiotec – Tec Industries
Last update: 2023/02/13 10:43

 

MĚDĚNÁ PASTA PROTI ZADÍRÁNÍ

Mazací pasta do velmi vysokých teplot

Sestavy, montáž, demontáž

Měděný elektricky vodivý mazací tuk

proti korozi, odolný vůči kyselému prostředí

Splňuje specifikace

MIL A 907 ED – STM 7411 A

SECLF 216 – MIL A 907 E 80

 

 

POPIS

Mazací tuk pro montáž statických sestav vystavených velmi vysokým teplotám a agresivnímu prostředí. Umožňuje demontáž. Dynamické mazání sestav pod napětím, vystavených kmitání nebo smykovým účinkům. Účinný ve statickém stavu i pod vlivem vibračních jevů.

Použitelná a účinná v tenké vrstvě. Přípravek zaručeně neobsahuje metaloidy ani dusičnany.

Mazivo a protikorozní prostředek při vysokých teplotách. Nepoužívejte na povrchové kontakty, které by mohly vykazovat katalytickou reakci.

Nepoužívejte na ložiska nebo kotouče s pomalými pohyby, bez časté aplikace maziva.

 

OBLASTI POUŽITÍ

Mazací tuk pro vrtné tyče, přípojky, nářadí, závity vrtacích kladiv pro svislé vrty, nerezové tyče.

Elektrické kontakty NN, SN, VN.

Pantograf. Patní ložiska vozíků.

Sestavy šroubované při velmi vysokých teplotách.

Kabelové prostupy. Mechanická obložení. Impregnace vodotěsných šňůr.

O-kroužky.

Kluzná ložiska ohýbacích strojů za tepla.

Turbíny. Spalovací motory. Kompresory. Plynové generátory.

Ejektory ve slévárnách. Uzavření forem k vulkanizaci.

Závěsy pecí. Kleště na ingoty.

Mazání kabelů pod napětím.

Čelisti strojů na bodové svařování.

 

NÁVOD K POUŽITÍ

NÁVOD K POUŽITÍ
Protřepejte sprej nahoru a dolu po dobu několik sekund, až se odlepí kulička obsažená v nádobce. Součásti, které chcete ošetřit, nejprve v případě potřeby odmasťte pomocí přípravku NEUTRALÈNE® V200 ve spreji. Nastříkejte ze vzdálenosti 15 až 25 cm v závislosti na jejich velikosti.

Nebezpečný Dodržujte upozornění pro použití. Pozorně si přečtěte věty o nebezpečnosti a rizicích uvedené na obalu. Viz bezpečnostní list.

 

                             Stáhněte si technický list

 

TYPICKÉ FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI MAZACÍHO TUKU

VLASTNOSTI

NORMA nebo METODA

HODNOTA

JEDNOTKA

Vzhled

Vizuální

Pasta

-

Barva

Vizuální

Měděná

-

Hustota při 25 °C (pyknometr)

NF T 30 020

995

kg/m³

Třída NLGI

NLGI

National Lubricating Grease Institute

2

Klasifikace

podle schopnosti penetrace

Mýdlo/gelující přísada

-

Anorganické

-

Typ tuhých maziv

-

Lamelární měď

15%

Penetrace při 25 °C                         

Bez provozu                         

Po 60 provozních cyklech           

Po 1000 provozních cyklech            

Po 10000 provozních cyklech        

Po 100000 provozních cyklech       

NF ISO 2137 / ASTM 2176

 

 

 

265–295

265–295

265–295

275–305

275–305

 

1/10° mm

1/10° mm

1/10° mm

1/10° mm

1/10° mm

Bod skápnutí

Bod skápnutí pokud je vyšší než 360 °C

NF ISO 2176 / ASTM D 566

ASTM D 2265

< 250

-

°C

 

Nečistoty

> 25 µm

> 75 µm

> 125 µm

FMTS 791 3005

 

nm

nm

nm

 

nb/ml 

nb/ml

nb/ml

FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ VLASTNOSTI ZÁKLADNÍHO OLEJE

VLASTNOSTI

NORMA nebo METODA

HODNOTA

JEDNOTKA

Typ základního oleje

-

Polymer

-

Kinematická viskozita při 40°C          

Kinematická viskozita při 100°C

NF EN ISO 3104

140

100

mm/s־¹

mm/s־¹

Číslo kyselosti

NF ISO 6618

< 0,5

mg KOH/l

VLASTNOSTI Z HLEDISKA ÚČINNOSTI

VLASTNOSTI

NORMA nebo METODA

HODNOTA

JEDNOTKA

Odlučování oleje 7 dní při 40 °C (pocení)

NF T 60 191

0

hmotn. %

Odlučování oleje 24 hod při 41 kPa (tlakové pocení)

ASTM D 1742

< 0,8

hmotn. %

Sulfátový popel

NF T 60 144

< 1,0

hmotn. %

Koroze měděného pásku

ASTM D 4048

1b

Kóty

Oxidační stabilita

ASTM D 942

< 15

psi

Ztráta odpařováním 22 hod při 121 °C

ASTM D 972

0,0

hmotn. %

Ztráta odpařováním Noack

NF T 60 101

CEC L-40 A-93 

ASTM D5800

 

0,35

                     

hmotn. %

Bobtnání na elastomerech

70 hod při 100 °C

ASTM D 4289,83

< 2

Rozměrová stálost v %

Rozsah teplot ve statickém stavu

Nepřetržitě

Špičkově

 

-

-

 

-30  +1100

-30  +1100

               

°C

°C

Faktor otáček

n.dm

80,000

  mm.min-1

Čtyřkuličkový test                            

Průměr opotřebení                  

Index svarového zatížení

ASTM D 2266 / ISO 20 623

 

0,50

4850

 

mm

daN

Test TIMKEN

ASTM D 2509

45

Ibs

Antikorozní test EMCOR   

Dynamický                                  

Statický      

 

NF T 60 135 

ISO DP 6294/ ASTM D 1743

 

0

1

        

      Kóty      

Kóty

Odolnost proti vymývání vodou při 80°C

ASTM 1264

< 0,5

hmotn. %

DOPLŇUJÍCÍ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

NORMA nebo METODA

HODNOTA

JEDNOTKA

Tepelná vodivost

-

0,090

W·m-1·K-1 

Utahovací moment při 20 °C

MIL A 907 E 80

80

Newton metrů

Uvolňovací moment při 450 °C

MIL A 907 E 80

85

Newton metrů

Uvolňovací moment při 750°C

MIL A 907 E 80

95

Newton metrů

  * neměřeno nebo neměřitelné

 

PŘEDSTAVENÍ

 

 

 

 

 

Sprej 650 ml

mazací tuk s mědí pro velmi vysoké teploty 1 100 °C. proti korozi. proti svarům umožňuje demontáž. v souladu se specifikacemi MIL A 907 ED. sprej měděná pasta proti zadírání, měděná pasta, měděný mazací tuk, měděný mazací tuk vysoké teploty, montážní pasta měď, mazací tuk pro elektrické kontakty, měděný mazací tuk pro brzdy, měděný mazací tuk elektrické kontakty. mazací tuk vysoké teploty. mazací tuk velmi vysoké teploty. dodavatelé technických tuků. dodavatelé průmyslových tuků. dodavatelé průmyslových maziv. výrobci technický mazacích tuků. výrobci průmyslových tuků. výrobci průmyslových maziv.  měděný mazací tuk kartuše. Měděný mazací tuk sprej. Mazací tuk pro vysoké teploty kartuše. Mazací tuk pro vysoké teploty sprej. Technické spreje. Spreje na technickou údržbu. Dodavatelé sprejů. Výrobci sprejů. Měděný montážní mazací tuk. Měděný mazací tuk sprej. Měděný mazací tuk ve sprejové nádobě. Měděný mazací tuk. Dodavatelé měděných mazacích tuků. Dodavatelé měděných past. mazací tuk na vrtné tyče. Sprej měděný mazací tuk. Sprej měděná pasta. Montážní pasta. Demontážní pasta. Měděná pasta pro vysoké teploty. Měděný montážní mazací tuk. Měděný mazací tuk. Měděná mazací pasta. Výrobek pro provádění údržby v průmyslovém prostředí

 

 

 

 

 

 

 

plechovka 1 L

mazací tuk s mědí pro velmi vysoké teploty 1 100 °C. proti korozi. proti svarům umožňuje demontáž. v souladu se specifikacemi MIL A 907 ED. sprej měděná pasta proti zadírání, měděná pasta, měděný mazací tuk, měděný mazací tuk vysoké teploty, montážní pasta měď, mazací tuk pro elektrické kontakty, měděný mazací tuk pro brzdy, měděný mazací tuk elektrické kontakty. mazací tuk vysoké teploty. mazací tuk velmi vysoké teploty. dodavatelé technických tuků. dodavatelé průmyslových tuků. dodavatelé průmyslových maziv. výrobci technický mazacích tuků. výrobci průmyslových tuků. výrobci průmyslových maziv.  měděný mazací tuk kartuše. Měděný mazací tuk sprej. Mazací tuk pro vysoké teploty kartuše. Mazací tuk pro vysoké teploty sprej. Technické spreje. Spreje na technickou údržbu. Dodavatelé sprejů. Výrobci sprejů. Měděný montážní mazací tuk. Měděný mazací tuk sprej. Měděný mazací tuk ve sprejové nádobě. Měděný mazací tuk. Dodavatelé měděných mazacích tuků. Dodavatelé měděných past. mazací tuk na vrtné tyče. Sprej měděný mazací tuk. Sprej měděná pasta. Montážní pasta. Demontážní pasta. Měděná pasta pro vysoké teploty. Měděný montážní mazací tuk. Měděný mazací tuk. Měděná mazací pasta. Výrobek pro provádění údržby v průmyslovém prostředí

 

 

 

Produkovat, mazat, čistit, chránit, 
IBiotec® Tec Industries® Service 
nabízí širokou škálu specifických

produktů pro výrobu 

 


 

Přejete si:

 

vzorek zdarma

technické doporučení

technický protokol

bezpečnostní list

 

- Kontaktujte nás -

 


 IBiotec® Tec Industries® Service 

výrobce technických chemikálií, 
děkujeme za vaši návštevu.IBiotec® Tec Industries® Service  je na: YOUTUBE